Dusláci na konferencii údržby

V dňoch 21. - 22. novembra 2019 sa uskutočnila 14. konferencia pracovných skupín pre utesňovanie netesností počas prevádzky, čo zrejme všetci poznáme pod „starým“ názvom Furmanite.
Každoročne si pracovníci spoločností Slovnaft, Slovenské elektrárne Jaslovské Bohunice, Slovenské elektrárne Mochovce, ČEZ Temelín a ČEZ Dukovany vymieňajú skúsenosti a navrhujú nové postupy pre utesňovanie netesností.
Hlavnou témou tohtoročného stretnutia odborníkov bolo ustanovenie legislatívneho rámca tak, aby práca vykonávaná ktoroukoľvek technikou utesňovania nebola obmedzovaná poskytovateľom licencie pre nákup tesniacej hmoty.

 

Fotogaléria