Duslo na Kontraktačnom dni

  

 

Spojená škola v Šali  - partnerská škola Dusla, usporiadala 13. februára 2020 už 11. Kontraktačný deň cvičných firiem s účasťou 25 firiem študentov zo slovenských stredných škôl a partnerskej školy zo Sokolova v Česku.
Cvičná firma je osobitná forma vyučovania, kde sa žiaci naučia základom podnikania - ako založiť firmu, pripraviť biznis plán, logo, slogan, podporné materiály, napr. vizitky, katalóg...
A potom „podnikajú“, zvolia vedenie firmy, , hľadajú obchodných partnerov, vedú účtovníctvo...  Pre študentov je to mimoriadna príležitosť použiť vedomosti z ekonomiky či cudzích jazykov, spojenie teórie s praxou.
Mnohé z cvičných firiem sa venovali projektom triedenia odpadu, či používaniu recyklovateľných obalov. Firma Spojenej školy v Šali Winner´s sport podniká v oblasti ponuky adrenalínových športov.
Kontraktačný deň cvičných firiem navštívili aj zástupcovia Dusla a podieľali sa na hodnotení a výbere najlepšieho projektu cvičnej firmy.

 

  

 

Fotogaléria