Duslo ocenené v kampani

Duslo sa koncom minulého roka zapojilo do súťaže v rámci európskej kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie, ktorú organizuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OHSA). Cieľom kampane je poskytnúť zamestnancom a zamestnávateľom praktické a jednoduché nástroje, ktoré uľahčia manažment BOZP v súvislosti so starnutím európskej populácie a s potrebou zvyšovania veku odchodu dôchodku.
Do súťaže bolo zaslaných 42 príspevkov z 23 krajín, z ktorých bolo ocenených osem najlepších, osem ďalších bolo odporučených. Všetkých šestnásť úspešných projektov je trvalo udržateľných a dajú sa aplikovať na iných pracoviskách.
Príspevok Dusla Rovnováha medzi pracovným a osobným životom pracovníkov bol ohodnotený ako odporučený. Po oficiálnom vyhlásení výsledkov súťaže  27. apríla 2017 v La Valete na Malte, bude príklad Dusla prezentovaný širokej verejnosti prostredníctvom médií, a to po exkurzii novinárov v spoločnosti, ktorá sa uskutočnila 8. júna  2017.

 

Fotogaléria