Duslo ocenilo študentov

10. novembra 2022 na workshope Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva zástupcovia Dusla štipendiami ocenili dvoch z najlepších študentov FCHPT Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Na paralelne konanom odbornom seminári o dekarbonizácii priemyslu vystúpili naši odborníci s prednáškou o príspevku Dusla k zníženiu CO2.

 

Fotogaléria