Duslo otvára najmodernejšiu výrobňu čpavku v Európe za viac ako 310 miliónov eur

Tlačová správa:

Bratislava, 12. septembra 2018 | Spoločnosť Duslo, a.s., člen koncernu Agrofert, je najväčší výrobca priemyselných hnojív na Slovensku a teraz sa zaradil medzi európsku špičku. Svoju výnimočnú pozíciu spoločnosť potvrdila aj vďaka otvoreniu novej výrobne Čpavok 4. Investícia do jej výstavby pritom predstavovala 310 miliónov eur. Aj vďaka najmodernejšej jednotke Čpavok 4 udrží Duslo, a.s. zamestnanosť a naďalej bude najväčším zamestnávateľom v regióne.

Spoločnosť Duslo, a.s., ktoré je domácim lídrom a významným výrobcom hnojív v strednej a východnej Európe, od podpísania kontraktu v októbri 2014 teraz definitívne ukončila výstavbu novej výrobne Čpavok 4. Vďaka nadčasovej výrobni sa spoločnosť ocitla v európskej špičke výrobcov čpavku z hľadiska hospodárnosti energetickej náročnosti a objemu emisií. Nová výrobňa čpavku spĺňa najprísnejšie požiadavky európskej legislatívy. Po jej úplnom spustení sa zvýši spoľahlivosť a bezpečnosť pri prevádzkovaní a manipulácii s vyrobeným čpavkom, pričom sa zlepší vplyv na životné prostredie znížením emisií a produkcie odpadových vôd.

„Energetická náročnosť výroby čpavku a jej ekologické dopady sú kľúčové nielen pre Duslo, ale aj pre Slovensko. Výstavba prevádzky a jej spustenie zaradila náš závod medzi európsku technologickú špičku v chemickom priemysle. Výrobňa Čpavok 4 je natoľko konkurencieschopná, že jej prínos dlhodobo pocíti aj slovenské hospodárstvo. Samozrejme nesmieme zabudnúť na oživenie regiónu vďaka množstvu voľných pracovných pozícií,“ uviedol podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Duslo a.s. Petr Bláha.

Výroba čpavku tvorí dôležitú časť produkcie Dusla, a.s. Od prvej tony vyrobeného kvapalného čpavku v januári 1964 sa po dnešok vyrobilo neuveriteľných viac ako 20 mil. ton čpavku. V priebehu rokov sa však ukázala technologická zastaranosť prvých výrobní, ich vysoká energetická náročnosť a nízka ekonomická efektívnosť. Postupom času a opotrebovania boli výrobne Čpavok 1 a 2 odstavené. Výrobňa Čpavok 3 vyrábala 1300 ton denne. Už v roku 2011 sa ukázala potreba ďalšieho rozvoja podniku, k čomu bolo nutné zvýšiť kapacitu výroby. V roku 2014 sa preto rozhodlo o výstavbe novej výrobne čpavku – modernejšej, ekologickejšej, energeticky menej náročnejšej.

Nová moderná výrobňa

Na základe štúdií z roku 2011, ktoré ukazovali, že z pohľadu zefektívnenia výroby čpavku je rentabilnejšia a výhodnejšia nová výrobňa, než úprava pôvodnej, vznikol projekt jedinečnej výstavby výrobne Čpavok 4. V októbri  2014 bol podpísaný kontrakt, nasledovali projekčné práce a schvaľovacie procedúry na úradoch, v januári 2016 nadobudlo právoplatnosť integrované stavebné povolenie, vo februári 2016 bol poklepaný základný kameň a vo februári 2018 začal pracovať nábehový tím s uvádzaním jednotky do prevádzky. V júli 2018 dosiahla prevádzka garantované parametre, nabehla výroba a bol vykonaný garančný test.

Koncern Agrofert má dnes v Šali najšpičkovejšiu,  najmodernejšiu a najekologickejšiu  výrobňu čpavku nie len na Slovensku, ale aj v celej Európe. Súčasťou stavby Čpavok 4 je aj výstavba novej cirkulačnej stanice chladiacej vody CV6, novej úpravne kondenzátu, modernizácie skladu čpavku a zabezpečenie potrebných nadzemných a podzemných potrubných rozvodov.

Investícia a rozvoj regiónu Šala

Projekt modernizácie výroby čpavku si vyžiadal investíciu vo výške 310 miliónov eur. Keďže ide o mimoriadne vysokú investíciu, navyše s charakterom výroby ovplyvňujúcim i európske krajiny, Duslo, a.s. získalo investičný stimul v podobe daňovej úľavy do výšky maximálne 58 miliónov eur po dobu 10 rokov.

Generálnym dodávateľom stavby  je spoločnosť TechnipFMC Italy. Stavba je postavená podľa licencie Haldor Topsøe s niektorými časťami v sublicencii firmy BASF.

Duslo, a.s. vďaka projektu udrží zamestnanosť a naďalej bude najväčším zamestnávateľom v Šali,  ktorého počet zamestnancov sa stále pohybuje okolo  2000 . Pre región, ktorý je podľa hodnotenia zaraďovaný medzi oblasti s vysokou nezamestnanosťou a životnou úrovňou nižšou než je priemer Európskej únie, je tento projekt maximálne prínosný. „Duslo, a.s. je viac ako pol storočia z pohľadu ekonomiky regiónu stabilizujúcim prvkom. Zamestnávanie ľudí v priamej výrobe, subdodávky od dodávateľov z regiónu, aj príspevky do športu, kultúry, zdravotníctva, či sociálnych vecí sú pre náš život i rozvoj veľmi dôležité. Aj preto nás významná investícia potešila,“ uviedol primátor Šale Jozef Belický.

Európska špička
V čase, kedy označuje Západ Strednú Európu za málo rozvojovú, je práve výstavba výrobne Čpavok 4 ďalšou významnou investíciou nie len pre Slovensko. Práve investovanie do vyspelých technológií znamenajú pre slovenské podniky veľkú konkurencieschopnosť. „Tento projekt nám dáva istotu, že v dobe, keď sa investori pohybujú po celom svete a nemajú problém premiestňovať svoje výrobné kapacity, tak s Duslom, a.s. môžeme na niekoľko desaťročí počítať,“ uzavrel Belický.

Zaujímavosti a fakty

 • Výrobňa Čpavok 4 je vybudovaná na ploche 385 x 110 metrov
 • Technológiu jednotky tvorí viac ako 496 individuálnych zariadení,  10 reaktorov, 167 elektrických spotrebičov
 • 3605 meracích prístrojov, z toho 2089 je sledovaných alebo ovládaných riadiacim systémom.
 • Zariadenia prepojujú potrubia, ktoré tvoria 2242 vetiev.
 • Od januára 2016 do januára 2018 bolo na stavbe odpracovaných 2,79 mil. hodín, z toho 2,6 mil. hodín v robotníckych profesiách.
 • Rozsiahly školiaci program budúcej obsluhy trval celkom 16 mesiacov. Celkom bolo preškolených viac ako 100 osôb.
 • Preprava najrozmernejších aparátov trvala z bratislavského prístavu do podniku tri dni. Počas montáže sa používal jeden z najväčších žeriavov v Európe s nosnosťou 1200 t.
 • Výrobná kapacita 1600 t/deň
 • Energetická náročnosť pod 29 GJ/t vyrobeného čpavku
 • Nižšia produkcia odpadových vôd
 • Produkcia emisií CO2 pod úrovňou 1,619 t CO2/t čpavku

Duslo a.s.

Patrí k najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku. Vyprofilovalo sa na výrobcu hnojív európskeho významu a globálneho dodávateľa gumárskych chemikálií, je výrobcom polyvinylacetátových a polyakrylátových lepidiel a disperzií, ktoré dodáva aj na svetový trh.

Duslo, a.s. je súčasťou medzinárodného koncernu AGROFERT, globálne pôsobiaceho v chemickom priemysle, poľnohospodárstve a potravinárstve. V roku 2005 Duslo, a.s. získalo akcie spoločnosti Istrochem, a.s. a od 1. januára 2006 je Istrochem súčasťou Duslo, a.s.

Zamestnáva 2017 zamestnancov, z toho takmer 75% pracuje v robotníckych profesiách.

Okrem výrobných činností prevádzkuje Duslo aj poliklinické zariadenie – jediné v okresnom meste Šaľa, v ktorom poskytuje zdravotnícke služby nielen svojim zamestnancom, ale aj obyvateľom okolitých obcí a mesta Šaľa. K starostlivosti o zdravie obyvateľstva prispieva aj zabezpečovaním ohrevu vody v  plavárni, ktorú prevádzkuje združenie Aquasport.

 

 

 

 

Fotogaléria