Fotovoltika a Duslo

Zamestnancom Dusla nie sú myšlienky prechodu na zelené technológie ľahostajné, vždy im záležalo a bude záležať na pro-environmentálnom správaní.
Pri zvažovaní využitia veternej a slnečnej energie nejde len o prvoplánovú realizáciu takýchto zdrojov, ale o komplexné riešenie v podobe výroby „zeleného“ vodíka. V prvej fáze podnik uvažuje s výstavbou 20 MW elektrolyzéra so 14 MW fotovoltickou elektrárňou a 36 MW veternou elektrárňou.
Vzhľadom na skutočnosť, že k úspešnej realizácii takéhoto komplexného projektu je ešte ďaleko, podnik, aby získal skúsenosti s prevádzkovaním, v „nultej“ fáze začiatkom prázdnin kúpil fotovoltickú elektráreň v Lovinobani o celkovom inštalovanom výkone 985 kWp umiestnenú v bývalom areáli Magnezitových závodov na rozlohe 18 490 m2. Fotovoltickú elektráreň tvorí
4 104 panelov, každý s výkonom 240 kWp. Elektráreň vyrobí ročne viac ako 1 mil. kWh elektrickej energie, čo predstavuje pokrytie ročnej spotreby 440 domácností.

 

Fotogaléria