JobForum 2018 na Strojníckej fakulte STU

Študentský cech strojárov nám ponúkol príležitosť prezentovať Duslo na pôde Strojníckej fakulty STU v Bratislave v rámci kariérneho podujatia JobForum 2018. Naši odborníci z oblasti strojárstva študentom prezentovali zaujímavé možnosti získania nenahraditeľných skúseností na našich pracoviskách v rámci odbornej či preddiplomovej praxe a konzultácie k bakalárskym a diplomovým prácam. 
Budúcim úspešným absolventom sme ponúkli možnosť zamestnania na atraktívnej pracovnej pozícii Strojný technik, kde môžu v praxi naplno využiť teoretické vedomosti získané počas štúdia a nájsť priestor pre sebarealizáciu.
Radi investujeme energiu do práce so študentmi, pretože táto námaha sa nám v budúcnosti vráti v podobe získania špičkových odborníkov z radov súčasných študentov.

 

Fotogaléria