Letná škola chemikov a Duslo

Duslo podporilo účastníkov 44. Letnej školy chemikov na STU v Bratislave. Stredoškoláci - úspešní riešitelia krajských kôl Chemickej olympiády okrem odborných prednášok a exkurzií si overili zručnosti aj v laboratórnych cvičeniach. Aj napriek tomu alebo práve preto, že žiaci strávili predošlé obdobie dištančným vzdelávaním, o aktivity počas Letnej školy prejavovali veľký záujem.
Súbežne sa konalo aj prípravné sústredenie piatich študentov, ktorí sa zúčastnia Medzinárodnej chemickej olympiády.
V rámci voľnočasových aktivít študenti športovali v telocvičniach FCHPT STU, člnkovali sa v Karloveskej zátoke a spoznávali Bratislavu.

 

Fotogaléria