Letná škola mladých chemikov

V poslednom júnovom týždni usporiadala Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva (SSCHI) s podporou Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva už 15. Letnú školu chemického a environmentálneho inžinierstva.
Je to týždňová akcia pre 50 stredoškolákov z predmaturitného ročníka zo škôl z celého Slovenska. Absolvovali odborný aj populárno náučný program – tematické prednášky, laboratórne cvičenia, exkurziu, a takisto športové popoludnie a spoločenský večer.

V piatok 30.6. sa Letná škola ukončila prezentáciami odcvičených laboratórnych prác jednotlivými skupinami študentov. Na ich hodnotení sa podieľali aj zástupcovia Dusla Ing. Vali a Ing. Vašš.

 

Fotogaléria