Liečebná rehabilitácia

Po uvoľnení opatrení súvisiacich s ochranou občanov pred ochorením COVID-19 je pracovisko Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v podnikovom Centre zdravotnej starostlivosti už v prevádzke, a to vo vynovených priestoroch.

 

Fotogaléria