Moderný digitálny röntgenový prístroj v Dusle

Duslo, a.s. začiatkom roka 2017 uviedlo v Centre zdravotnej starostlivosti do prevádzky moderný digitálny röntgenový prístroj, ktorý má oproti minulému viacero výhod.
Jednou z nich je napr. pojazdný elevačný kevlarový stôl umožňujúci snímkovanie v šikmých rovinách, bez zbytočnej manipulácie s pacientom, ďalej prístroj umožňuje spracovať viac projekcií, výstupy s bezkonkurenčnou kvalitou obrazu idú priamo do PC ošetrujúceho lekára. Systém je plne použiteľný pre kompletnú diagnostiku od nôh až po lebku, je rýchly, nehlučný, užívateľsky veľmi príjemný. Je možné doplniť ho o „stitching“ t. j. zošívanie až 5 snímok, čo umožňuje zobrazenie napr. celej chrbtice, prípadne celej nohy, ruky a pod., čo je neoceniteľné pre chirurgickú a ortopedickú prax. Významná je aj nízka radiačnú záťaž pre pacienta.
Duslo, a.s. zakúpením prístroja, spĺňajúceho najmodernejšie technické parametre, podstatne zvýšil úroveň starostlivosti o zdravie svojich zamestnancov, ich rodín a tiež obyvateľov okolitého regiónu a lekárom uľahčil diagnostikovanie.

 

Fotogaléria