Nábeh Čpavku 4

V dňoch 26. augusta až 1. septembra 2020 bude po letnej odstávke uvádzaná do chodu výrobňa Čpavok 4. Nábehová sekvencia je spojená so spaľovaním zemného plynu na poľnom horáku, čoho dôsledkom je výrazný svetelný efekt, viditeľný najmä v nočných hodinách.
Celý proces prebieha v súlade s platnými legislatívnymi povoleniami SIŽP a je pod kontrolou povoľovacích a kontrolných orgánov.

 

 

Fotogaléria