Nábeh výrobne

V dňoch 4.9. až 8.9.2020 bude v Duslo, a.s. uvádzaná do chodu výrobňa čpavok 4.

Nábehová sekvencia je spojená so spaľovaním zemného plynu na poľnom horáku, čo bude spojené s výrazným svetelným efektom viditeľným najmä v nočných hodinách.

Celý proces je v súlade s platnými legislatívnymi povoleniami SIŽP a je pod kontrolou povoľovacích a kontrolných orgánov.

 

Fotogaléria