Nábeh výrobní kyseliny dusičnej

Nábeh výrobní kyseliny dusičnej je spojený s efektom tzv. líščieho chvosta. Tieto stavy na výrobni Kyselina dusičná 3 (KD 3) nastávajú 3 - 4 x do roka.
Nábehové činnosti vo výrobni po letnej odstávke budú ukončené dnes do 15-tej hod. Všetky činnosti sú pod dohľadom technických pracovníkov Duslo, a.s. a sú dodržané platné povolenia zo strany SIŽP. Emisie z výrobní Duslo, a.s. sú pod trvalou a nepretržitou kontrolou orgánov SIŽP a sú verejne dostupné.
V oblasti zlepšovania životného prostredia pripravujeme terciálnu redukciu. Po jej spustení výrobňa KD 3 nebude emitovať takmer žiadne skleníkové plyny.

 

Fotogaléria