Najlepší študenti odmenení

Zástupcovia našej spoločnosti už tradične odmenili na konci školského roka najlepších študentov Spojenej školy v Šali Veči - organizačná zložka SOŠ. Zaujímavú finančnú hotovosť obdržali študenti s najlepším prospechom, ktorí študujú na nami podporovaných učebných odboroch.

Spolu s učiteľským zborom sme oslávili malé jubileum – 5 rokov trvania obnovenej spolupráce medzi Duslom a Spojenou školou, v rámci ktorého naša spoločnosť finančne a materiálne podporuje študentov technických odborov.

 

Fotogaléria