Naši hasiči nezištne pomáhali

Naši podnikoví hasiči, ako súčasť centrálneho koordinačného strediska DINS (dopravný informačný a nehodový systém), na žiadosť štátnych záchranných zložiek zasahovali v Nových Zámkoch pri likvidácii úniku nebezpečnej látky, s odstraňovaním ktorej majú skúsenosti ako aj špeciálne vybavenie. Vďaka akcieschopnosti našich hasičov došlo k eliminácii ohrozenia obyvateľstva a životného prostredia. Okamžitým zásahom na odstraňovaní havárie, ktorá nemala žiadnu spojitosť s Duslom, preukázali svoju profesionalitu a odbornosť, za čom im patrí veľký obdiv

 

Fotogaléria