Návšteva podpredsedu vlády a ministra životného prostredia

Dotácia bude použitá na realizáciu výstavby fotovoltickej a veternej elektrárne, batériového úložiska a elektrolyzéra na výrobu zeleného vodíka. Podľa riaditeľa spoločnosti Petra Bláhu náklady presiahnu 120 miliónov eur, pričom spoločnosť použije na výstavbu i vlastné a bankové zdroje.

 

Fotogaléria