Nový dispečing

Duslo v uplynulých týždňoch komplexne obnovilo a modernizovalo dispečing, jedno zo svojich kľúčových pracovísk. Zámerom projektu bolo zvýšenie miery bezpečnosti, ochrany zdravia zamestnancov a okolitého obyvateľstva, monitoring výrobných procesov, zefektívnenie služieb  a zvýšenie úrovne riadenia výkonu jednotlivých  záchranných zložiek.

Prínosom je zvýšenie komunikačného komfortu, centralizácia monitoringu a ovládanie technologických prvkov z operačného pracoviska.

Otvorená platforma a modulárna kapacita nového systému zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb odborom BTS. 

 

 

Fotogaléria