Ocenenie pre Duslo - Zdravá firma roka 2016

UNION Zdravotná poisťovňa spolu s Iniciatívou za zdravšie Slovensko od roku 2010 udeľuje ocenenie za starostlivosť o zdravie zamestnancov, bezpečné pracoviská a zdravý životný štýl v súťaži Zdravá firma roka. Duslo, a.s. sa za rok 2016 v kategórii Výrobné firmy umiestnila na 2. mieste, čím si v porovnaní s predchádzajúcim rokom polepšila o jedno miesto.
Zamestnanci trávia v práci tretinu života a preto je naozaj dôležité, ako sa zamestnávateľ stará o ich zdravie. Získané ocenenie potvrdzuje, že Duslo, a.s. patrí v tejto oblasti k lídrom na Slovensku,  a to napriek hendikepu, že ide o takmer 60-ročnú chemičku, kde je rizikových faktorov viac ako v ostatných druhoch priemyslu.
Z aktivít, ktorými sa Duslo, a.s. stará o fyzickú a psychickú pohodu zamestnancov, je to napr. nadštandardná zdravotná starostlivosť vo vlastnom Centre zdravotnej starostlivosti a mimoriadne obľúbená Bowlingová liga, ale najmä zlepšenie podmienok v oblasti bezpečnosti práce.
Ocenenie v súťaži Zdravá firma roka je ocenením sociálneho programu spoločnosti a stavu BOZP na pracoviskách nezaujatým subjektom, a preto si ho vážime.
Ocenenie prevzala JUDr. Silvia Karásiková, personálna riaditeľka.