Opäť uvidíme oheň na poľnom horáku

Vedenie spoločnosti oznamuje obyvateľom Šale a okolitých obcí, že v týchto dňoch pokračujeme v nábehu novej prevádzky Čpavok 4, a preto bude opätovne vidieť plameň na vrchole poľného horáka. Plameň nepredstavuje riziko alebo nebezpečenstvo pre okolie, jeho veľkosť a farba sa mení v závislosti od aktuálnej fázy nábehu. Z tohto procesu neunikajú žiadne škodlivé látky do ovzdušia.
Prevádzka je monitorovaná a je pod trvalou kontrolou viacerých dozorujúcich inštitúcií.

 

Fotogaléria