Plameň na poľnom horáku

Spoločnosť Duslo, a.s. oznamuje obyvateľom Šale a okolitých obcí, že dnes popoludní  bude možné spozorovať plameň na vrchole poľného horáka. Ide o sprievodný jav, ktorý vzniká pri technologickej odstávke. Plameň nepredstavuje riziko alebo nebezpečenstvo pre okolie, jeho veľkosť a farba sa môže meniť. Z tohto procesu neunikajú žiadne škodlivé látky do ovzdušia.

Látky, ktoré sú vypúšťané do ovzdušia sú  monitorované a sú pod trvalou kontrolou viacerých dozorujúcich inštitúcií. Tento jav by nemal trvať dlhšie ako 24 hodín.

 

Fotogaléria