Plameň na poľnom horáku

Oznamujeme obyvateľom Šale a okolitých obcí, že od 19.1.2019 bude dočasne odstavená výrobňa čpavku. Technologická odstávka bude trvať max. 7 dní. Počas odstavovania a následného nábehu prevádzky bude mierne zvýšená hlučnosť a objaví sa plameň na vrchole poľného horáka. Ide o bežný sprievodný jav nábehového procesu. Plameň nepredstavuje riziko alebo nebezpečenstvo pre okolie, jeho veľkosť a farba sa môže meniť. Z tohto procesu neunikajú žiadne škodlivé látky do ovzdušia.
Látky, ktoré sú vypúšťané do ovzdušia sú monitorované a sú pod stálou kontrolou viacerých dozorujúcich inštitúcií.

 

 

Fotogaléria