Poďakovanie

Odborné učilište internátne v Mojmírovciach zaslalo ďakovný list Ing. Petrovi Bláhovi, generálnemu riaditeľovi Dusla.

 

Fotogaléria