Poďakovanie

Občianske združenie Monika, ktoré v Centre zdravotnej starostlivosti prevádzkuje Zariadenie pre seniorov, ďakuje Duslu, a.s. za spoluprácu v roku 2019.

 

Fotogaléria