Pomáhame srdcom

Nadácia AGROFERT každoročne hľadá medzi zamestnancami koncernu takých, ktorí pomáhajú, či ide o prácu s deťmi, pomoc seniorom, alebo napríklad o záchranu života iných osôb. Ľudí, ktorí nezištne pomáhajú, je medzi zamestnancami koncernu AGROFERT mnoho a práve anketa Pomáhame srdcom na nich upozorňuje.
V roku 2018 získala cenu pani Mária Gálová, hlavná sestra z Centra zdravotnej starostlivosti Dusla. Na sklonku 80-tych rokov minulého storočia pracovala v Domove sociálnych služieb v Šoporni - Štrkovci, kde sa starala o mentálne hendikepovaných klientov. Aj keď už v Domove nepracuje, kontakt s nimi udržuje naďalej a nezištne pomáha so starostlivosťou o klientov.
Pani Gálovej blahoželáme, ďakujeme a prajeme ďalších nasledovníkov.

 

Fotogaléria