Potvrdenie o zamestnaní

Zamestnanci, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce vykonávať túto prácu ako prácu z domácnosti (tzv. home office), potrebujú na cestu do zamestnania a späť, s účinnosťou od 3. marca 2021 (streda) negatívny RT-PCR alebo antigénový test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní (ak sa na nich nevzťahuje výnimka z testovania v zmysle vyhlášky ÚVZ SR) a potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej doby. Potvrdenie sa nachádza v aplikácii pre prihlasovanie na testovanie COVID na adrese https://testovanie.duslo.sk. Súbor sa otvorí po kliknutí na zvýraznenú ikonu Potvrdenie o zamestnaní. Pre prístup do aplikácie treba zadať svoje osobné číslo a HESLO do elektronickej výplatnej pásky.

Po vytlačení Potvrdenia o zamestnaní je potrebné vypísať všetky nevyhnutné údaje o zamestnancovi a zaškrtnutím príslušného políčka vybrať zodpovedajúci typ pracovného režimu. Zamestnanci s ranným režimom si zároveň vypíšu obvyklý pracovný čas a zamestnanci zaradení na pracovnú pohotovosť zaškrtnú aj políčko týkajúce sa pracovnej pohotovosti.

Potvrdenie o negatívnom teste nepotrebujú na pracoviskách napríklad osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú potvrdenie nie staršie ako tri mesiace. Uplatniť si ju môžu aj osoby zaočkované druhou dávkou vakcíny, ak od očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Test sa nevyžaduje ani od zamestnancov so zdravotnou kontraindikáciou, závažnou poruchou autistického spektra, s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom. Existenciu výnimky musí preukázať zamestnanec potvrdením od lekára alebo iným dôkazom, napr. SMS správa alebo potvrdenie o vykonaní antigénového testu s výsledkom testu pozitívny nie staršieho ako tri mesiace.

 

Fotogaléria