Prehlásenie AGROFERT, a.s., k novele zákona o konflikte záujmov

Akcionář informoval vedení AGROFERTu a SynBiolu o vložení akcií do svěřenských fondů Praha – 3. února 2017
Představenstva společností AGROFERT a SynBiol dnes byla svým dosavadním jediným akcionářem Andrejem Babišem informována o skutečnosti, že všechny akcie společností byly v souladu s novelou zákona o střetu zájmů vloženy do dvou svěřenských fondů. Do fondu AB private trust I, svěřenský fond, bylo vloženo 90 % akcií společnosti AGROFERT a 100 % akcií společnosti SynBiol, přičemž správcem tohoto fondu byl ustanoven Zbyněk Průša. Do fondu AB private trust II, svěřenský fond, bylo vloženo zbylých 10 % akcií společnosti AGROFERT a správcem byl ustanoven  Alexej  Bílek.  Systém  dvou  fondů  byl  zvolen  jako  pojistka  a  kontrola,  neboť  v určitých záležitostech se oba správci budou muset dohodnout na společném postupu. Na každý fond bude dohlížet kontrolní orgán, tříčlenná rada protektorů, ve složení Alexej Bílek, Václav Knotek a Monika Babišová  u  prvního  fondu  a  u  druhého  fondu  ve  složení  Zbyněk  Průša,  Václav  Knotek  a  Monika Babišová. „Chtěl  bych  ujistit  zaměstnance,  že  z hlediska  řízení  koncernů  AGROFERT  a  SynBiol  se  vůbec  nic nemění.  AGROFERT  a  SynBiol  budou  i  nadále  řídit  představenstva  společností,“  říká  Josef  Mráz, výkonný ředitel společnosti AGROFERT. Akcionář  Andrej  Babiš  již  v lednu  2014  odešel  z funkcí  předsedy  představenstva  společnosti  a generálního ředitele společnosti AGROFERT a předsedy představenstva společnosti SynBiol. Od té doby se na řízení firem nepodílel, nepodílí a nadále podílet nebude. V případě, že Andrej Babiš v budoucnu ukončí své působení ve veřejné funkci, akcie firem se vrátí do jeho rukou.  Představenstva společností jsou přesvědčena o tom, že část novely zákona o střetu zájmů je v rozporu s evropskou  legislativou,  a  proto  jedna  z dceřiných  firem  společnosti  AGROFERT  podala  stížnost k Evropské komisi pro porušení unijního práva ze strany členského státu. „Jde nám o princip. Předem avizujeme, že nebudeme chtít po státu jakékoli finanční kompenzace,“ uzavírá Josef Mráz.