Prezident SR v Dusle

Prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska navštívil 4. marca 2019 náš podnik.
Na stretnutí s vedením podniku diskutoval o nestabilnom podnikateľskom prostredí, o stave zamestnanosti a príprave študentov v nedostatkových odboroch na povolanie. V diskusii zdôraznili potrebu riešenia problému kvalifikovanej pracovnej sily. Prítomní zhodne konštatovali, že časté legislatívne zmeny, ktoré majú vplyv na zamestnávateľov, spôsobujú problémy s plánovaním a výrazne ohrozujú konkurencieschopnosť slovenských podnikateľov.
Pán prezident si prezrel aj novootvorenú prevádzku Čpavok 4,  oboznámil sa s jej riadením a prihovoril sa zamestnancom na velíne. Zhodnotil prínos novej modernej prevádzky k zamestnanosti obyvateľov Šale a okolia a taktiež význam Dusla samotného pre iné spolupracujúce spoločnosti.
Vedenie spoločnosti sa rozhodlo darovať pánovi prezidentovi to, čím je známy podnik. Keďže sme najväčší výrobca hnojív na Slovensku, generálny riaditeľ Duslo, a.s. odovzdal pánovi prezidentovi dar - hnojivo pre jarné hnojenie prezidentskej záhrady.

 

 

 

Fotogaléria