Protihavarijné cvičenie

Dňa 6.12.2018 sme si ako „mikulášsky darček“ vyskúšali protihavarijné cvičenie na prevádzke Čpavok 4. Cieľom cvičenia bol nácvik súčinnosti zamestnancov z výroby a Závodného hasičského útvaru pri likvidácii úniku nebezpečnej látky. Napriek mrazivému počasiu cvičenie preukázalo, že sme na podobné udalosti dobre pripravení.

 

Fotogaléria