Protihavarijný výcvik

9. októbra 2019 sa na prevádzke Čpavok 4 uskutočnil komplexný protihavarijný výcvik. Cieľom bolo precvičenie havarijného scenára; zdokonalenie súčinnosti pracovníkov prevádzky so Závodným hasičským útvarom a s ďalšími útvarmi; precvičenie činnosti používateľov dýchacej techniky a ich súčinnosť so ZHÚ pri vyhľadávaní zranených osôb, pri ich záchrane a odstraňovaní poruchy a precvičenie evakuácie zamestnancov okolitých prevádzok v tzv. červenej zóne.
Ako havarijný scenár bol určený únik kvapalného amoniaku z potrubia a následný prešľah.
Na likvidáciu udalosti bolo nasadených deväť hasičov ZHÚ a dvaja pracovníci prevádzky, ktorí v ochranných oblekoch a autonómnych dýchacích prístrojoch vykonávali určené činnosti. 
Cvičenie preverilo havarijné postupy v Dusle a ukázalo, že sme na podobný typ havárií dobre pripravení.

 

Fotogaléria