Prví maturanti - chemici pre Duslo

V dňoch 3. a 4. apríla 2019 absolvovali  žiaci Spojenej školy v Šali, študijný odbor chemik - operátor, praktickú časť maturitnej skúšky. Sú to žiaci, ktorých po celý čas štúdia finančne a materiálne podporovalo Duslo, a.s. a pripravovali sa na prácu v podniku.
Časť žiakov absolvovala maturitnú skúšku v laboratóriách praktickým predvedením komplexnej úlohy; časť obhajovala vlastný projekt grafickými prezentáciami.
Následne, 27. mája 2019 absolvovali  ústnu maturitnú skúšku. Maturitná komisia hodnotila získané poznatky žiakov a ich schopnosť vyjadrovať sa v rôznych oblastiach chémie, chemickej technológie či laboratórnych meraní. Členom komisie bol aj Ing. Roman Protuš, riaditeľ Technického úseku Dusla.
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení sa uskutočnilo 5. júna 2019. Po úspešnom ukončení štúdia niektorých žiakov čakajú prijímacie skúšky na vysoké školy a iných zamestnanie v Dusle.

 

Fotogaléria