Spúšťame Čpavok 4

Spoločnosť Duslo, a.s. dostala povolenie na spustenie novej prevádzky čpavku 4 do skúšobnej prevádzky. Súhlasné stanoviská štátnych orgánov v oblasti BOZP a PO, ako aj vyjadrenia nezávislého dozoru v oblasti BOZP, ale aj v oblasti kvality prevedených prác nás presvedčili, že nábeh, ktorý postupne začne od budúceho týždňa, bude úspešný. Nočný pohľad na prevádzku je dôkazom, že dodávateľ stavby za 25 mesiacov trvania výstavby postavil špičkovú modernú prevádzku.

 

Fotogaléria