Stretnutie podnikateľov a samosprávy

21. novembra 2018 sa uskutočnilo pravidelné stretnutie samosprávy s podnikateľmi, zástupcami štátnej správy a spoločenských inštitúcií v Šali, ktorého sa zúčastnilo viac ako 160 osobností z regiónu.
Generálny riaditeľ Dusla Ing. Petr Bláha poďakoval prítomným zástupcom samosprávy, štátnej správy a spolupracujúcim subjektom za proaktívny prístup počas výstavby novej prevádzky čpavku a vyjadril presvedčenie, že Duslo bude pokračovať v investíciách zameraných na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov a životné prostredie.
Pri príležitosti 60. výročia založenia Dusla odovzdali členovia predstavenstva podniku mimoriadne ocenenia:
Ing. Miroslavovi Wöllnerovi a Ing. Štefanovi Bartošovičovi za aktívny prístup a vysoké osobné nasadenie počas dlhoročnej spolupráce s Duslom.
Mestu Šaľa za  pozitívny prístup a celkovú vynikajúcu spoluprácu pri spoluvytváraní podmienok ďalšieho rozvoja Dusla a okolitého regiónu.

 

Fotogaléria