Stretnutie s bývalými zamestnancami

Dnes sa v priestoroch novej jedálne uskutočnilo stretnutie s bývalými zamestnancami – dôchodcami. Členovia vedenia spoločnosti všetkých srdečne privítali a poskytli stručné informácie o situácii podniku a dosiahnutých výsledkoch. Stretnutie v príjemnej atmosfére bolo jedinečnou príležitosťou zaspomínať si s bývalými kolegami na minulosť a zároveň porozprávať sa o aktuálnych problémoch. Popri hudobnej produkcii a bohatom občerstvení bola súčasťou programu aj komentovaná prehliadka podniku.

 

Fotogaléria