Študenti na stáži v Dusle

V rámci projektu Erasmus+ absolvovali traja študenti Strednej priemyselnej školy chemickej z Pardubíc dvojtýždňovú odbornú stáž v odbore Požiarna ochrana v spoločnosti Duslo, a.s.

V rámci stáže získali študenti teoretické poznatky a praktické skúsenosti z činnosti Závodného hasičského útvaru Duslo. Osobne si vyskúšali asistenčné činnosti na prevádzkach pri výrobných a údržbárskych činnostiach. Na hasičskom útvare boli začlenení do mužstva a zúčastnili sa na previerkových cvičeniach, kde sa okrem iného v rámci zdokonaľovania podrobili záťažovému testu vo výcvikovom polygóne s autonómnym dýchacím prístrojom.

Študenti vyslovili spokojnosť s priebehom stáže a ocenili ústretový prístup spoločnosti Duslo.

 

Fotogaléria