Stužková slávnosť

V tomto školskom roku ukončia štúdium prví študenti Spojenej školy v Šali - Veči, ktorých Duslo počas celého štúdia materiálne aj  finančne podporovalo a škole významne prispelo aj na vybavenie učební, najmä dvoch nových chemických laboratórií.
30. novembra 2018 sa uskutočnila ich stužková slávnosť. Na túto významnú životnú udalosť pozvali študenti aj zástupcu našej spoločnosti so slovami, že Duslo je ich dlhoročný partner, sponzor a potenciálny zamestnávateľ. Takéto uznanie partnerstva od mladých ľudí, možno našich budúcich kolegov, je veľmi povzbudzujúce do ďalšej spolupráce.
JUDr. Silvia Karásiková, personálna riaditeľka Dusla, poďakovala rodičom a študentom za dôveru v podnik, učiteľskému zboru za prípravu študentov nielen na povolanie, ale aj na život, a študentom popriala úspešné ukončenie štúdia a splnenie ich snov. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že sa s mnohými z nich stretne ako s budúcimi  spolupracovníkmi v Dusle.

 

Fotogaléria