Taktické cvičenie Duslo 2017

31. mája 2017 v predpoludňajších hodinách sa v Dusle uskutočnilo Taktické cvičenie so zriadením štábu na prevádzke Difenylamínu, s modelovanou situáciou - únik nebezpečnej látky zo syntézneho reaktora s ohrozením okolitého obyvateľstva.
Cvičenie sa uskutočnilo na podnet Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre. Jeho hlavnou úlohou bolo precvičenie súčinnosti všetkých zložiek Integrovaného záchranného systému (ZHÚ Duslo, Okresné riaditeľstvá HaZZ Nitra, Zlaté Moravce, Levice, Nové Zámky, Komárno, Topoľčany, ďalej Záchranná brigáda Malacky, Kontrolné chemické laboratórium, Záchranná zdravotná služba, Vojenský útvar Nitra, Policajný zbor, Civilná ochrana,  DHZ Močenok, DHZ Trnovec nad Váhom a ďalšie).
Taktické cvičenie prebehlo v súlade s požiadavkami Integrovaného záchranného systému, splnilo svoj účel a dokázalo, že všetky zúčastnené  zložky sú na podobné udalosti profesionálne pripravené.

 

Fotogaléria