Technologická odstávka

Duslo, a.s. oznamuje obyvateľom okolitých obcí a mesta Šaľa,  že od dnešného dňa začínajú odstávkové práce na niektorých prevádzkach, počas ktorých sa robí pravidelná údržba a revízie zariadení.  
Počas odstavovania bude mierne zvýšená hlučnosť a objaví sa plameň na vrchole poľného horáka. Ide o bežný sprievodný jav vznikajúci pri odstavovaní prevádzky na výrobu čpavku. Látky, vypúšťané do ovzdušia, sú monitorované a sú pod stálou kontrolou viacerých dozorujúcich inštitúcií.

 

 

Fotogaléria