Vedenie Dusla sa stretlo s poslancami

Poslanci obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom navštívili 27. mája 2019 našu spoločnosť.
Po odprezentovaní základných informácií o výsledkoch hospodárenia podniku, stave zamestnanosti a vplyve Dusla na životné prostredie prítomní viedli otvorenú a konštruktívnu diskusiu. Poslancov zaujímali najmä plánované investičné akcie, ktoré budú mať  vplyv na životné prostredie.  Keďže väčšina z nich areál Dusla nepoznala, zorganizovali sme pre nich prehliadku podniku, v rámci ktorej si prezreli aj velín našej najmodernejšej prevádzky - Čpavok 4.
Po prehliadke poslanci skonštatovali, že je vidieť progres v starostlivosti o životné prostredie, o areál podniku, ale aj v kvalite vzťahov medzi Duslom a samosprávou.
Prítomní sa dohodli, že okrem osobných stretnutí si budú pravidelne vymieňať informácie o vplyve prevádzok na jednotlivé zložky životného prostredia v okolí, ale aj o mimoriadnych udalostiach, ak budú mať vplyv na región (napr. z dôvodu zvýšenia hluku a pod.).

 

Fotogaléria