Zdravie na prvom mieste

V spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera sa v Dusle opäť uskutočnil Deň zdravia. Zamestnanci absolvovali niekoľko druhov vyšetrení zameraných na prevenciu ochorení, napr. meranie krvného tlaku či glukózy a cholesterolu v krvi; veľký záujem bol o kompletnú analýzu tela rezonančným magnetickým kvantovým analyzátorom a meranie Jawon iOi.
Celkovo bolo uskutočnených 335 meraní a zúčastnili sa ich aj poistenci iných zdravotných poisťovní.
Súčasťou Dňa zdravia bola aj ochutnávka zdravých raw koláčikov a smoothies a losovanie výhercov zdravých pochutín.
Ďalšie Dni zdravia plánujeme v máji a septembri 2018.

 

Fotogaléria