Zlatá medaila EcoVadis

V hodnotení miery spoločenskej zodpovednosti EcoVadis za rok 2022 dosiahla naša spoločnosť zlatú medailu.
Získané hodnotenie dokazuje, že v oblasti spoločenskej zodpovednosti sa Duslo, a.s. neustále zlepšuje.
Patrí medzi 11% EcoVadisom hodnotených chemických spoločností na svete, ktoré získali tento stupeň ocenenia.

 

Fotogaléria