Zodpovedná starostlivosť

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky v novembri 2021 udelil Duslu certifikát za plnenie programu Zodpovedná starostlivosť - Responsible Care zameraného na zvyšovanie ochrany zdravia a životného prostredia a bezpečnosti v chemickom priemysle.
Právo užívania loga Responsible Care je podniku udelené do 31.12.2024.

 

Fotogaléria