Zodpovedná starostlivosť - Responsible Care

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu udelil Duslu, a.s. v decembri 2018 Certifikát za plnenie programu Zodpovedná starostlivosť - Responsible Care, zameraného na zvyšovanie ochrany zdravia a životného prostredia a bezpečnosti v chemickom priemysle.

Duslo, a.s. má právo používať logo Responsible Care do 31. decembra 2021.

 

Fotogaléria