Elektroúdržba

Činnosti prevádzky elektroúdržby

Prevádzka elektroúdržby VJÚ Duslo, a.s. Šaľa je svojim opravárenským a montážno-dodávateľským programom s dlhoročnou tradíciou, ktorá sa datuje od roku 1960, neoddeliteľnou súčasťou tejto výrobnej jednotky. Prevádzka bola premenovaná v roku 2010. Jej predchodcom bola bývalá elektro – údržba v Duslo, a.s. Šaľa do roku 1992, od roku 1992 do roku 1996 Elek. služ. a EPZ, od roku 1996 do roku 2010 Eldus, a.s 100 % dcérska spoločnosť Duslo, a.s.


Okrem bežnej údržby elektrických zariadení pre Duslo, a.s. ponúka prevádzka elektroúdržby pre externých odberateľov stredné a generálne opravy elektrických motorov a transformátorov do výkonu 3500 kW  v napäťovom rozsahu 400V, 6000V, 22000V.
 

Špecifickou činnosťou je výroba CU vinutia pre vysokonapäťové elektrické motory pracujúce v tepelnej triede F do 160°.

  • Silnoprúdová elektrotechnika
  • SO a GO motorov a transformátorov
  • Výroba vinutí pre elektrické motory VN a NN
  • Výroba a opravy hriadeľov rotačných elektrických strojov, opravy ložiskových štítov vložkovaním
  • Oprava mechanických častí elektromotorov ako čapy, štíty, zberacie krúžky u krúžkových motorov,držiaky uhlíkov a uhlíky u jednosmerných a kommutátorových motoroch, pätky motorov a svorkovnice
  • Opravy sú doložené skúšobnými a vyvažovacími protokolmi zo skúšobne
  • Magnetizačné skúšky paketov elektrických strojov
  • Prevíjanie cievok elektromagnetov
  • Na základe požiadavky zákazníka vykonáme: demontáž zariadenia u zákazníka, dovoz do opravy, odvoz zákazníkovi po oprave a montáž zariadenia na post u zákazníka.


„Pridanú hodnotu“ vytvárame v každej našej činnosti


Dlhoročné profesionálne skúsenosti v činnosti opráv elektrických strojov a montáži elektrických zariadení a vysoká odbornosť našich pracovníkov sú garantom úspešnosti a odbornej kvality vykonávaných prác. V zadávacom procese vkladáme do každej etapy realizácie zákazky naše know-how.

 

Kontakt:

Duslo, a.s.
Administratívna budova ev.č.1236
927 03 Šaľa


Jozef Kristóf
vedúci prevádzky elektroúdržby

Tel.: +421 31 775 2638
Mobil: +421 901 919 355
E-mail: jozef.kristof@duslo.sk

Ing. Adam Gála
TP prevádzky elektroúdržby zodpovedný za SO a GO motorov a transformátorov

Tel.: +421 31 775 2479
Mobil: +421 901 919 372
E-mail: adam.gala@duslo.sk

Bc. Peter Urbaník
TP prevádzky elektroúdržby pre preventívnu a operatívnu údržbu zás.ved.prev.

Tel.: +421 31 775 4380
Mobil: +421 918 640 868
E-mail: peter.urbanik@duslo.sk