Duslo, a.s.

Duslo, a.s. má cez VJ Energetika udelené licencie Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) pre predmet podnikania:

Pre poskytovanie služieb v oblasti energetiky platia:

Na základe žiadostí má Duslo, a.s. schválené nasledovné cenové rozhodnutia:

Cenové rozhodnutia:

Štandardy kvality - Duslo

Štandardy kvality - Strážske

Cenník elektriny pre malé podniky