Obchodné kontakty

 

Ing. Ondrej Marko
obchodný riaditeľ

Tel.: +421 31 775 3271
E-mail: ondrej.marko@duslo.sk

Ing. Róbert Volek
oddelenie predaja hnojív export

Tel.: +421 31 775 2146
E-mail: robert.volek@duslo.sk

Ing. Silvia Ďurčeková
oddelenie predaja hnojív SR a ČR

Tel.: +421 31 775 3110
E-mail: silvia.durcekova@duslo.sk

Ing. Michal Šulek
odbor predaja organika

Tel.: +421 31 775 2124
E-mail: michal.sulek@duslo.sk

Ing. Roman Lichardus
oddelenie kontraktácií         

Tel.: +421 31 775 4180
E-mail: roman.lichardus@duslo.sk

Ing. Ladislav Forgách
oddelenie realizácie predaja

Tel.: +421 31 775 4478
E-mail: ladislav.forgach@duslo.sk

Ing. Róbert Matula                       
riaditeľ úseku nákupu a logistiky

Tel.: +421 31 775 3160
E-mail: robert.matula@duslo.sk

Ing. Vladimír Chudáčik
oddelenie nákupu surovín a obalov

Tel.: +421 31 775 2402
E-mail: vladimir.chudacik@duslo.sk

Mgr. Peter Zezula
oddelenie nákupu náhradných dielov,
hutného materiálu, pomocného materiálu
a služieb

Tel.: +421 31 775 3561
E-mail: peter.zezula@duslo.sk