Manažment

 

Ing. Petr Bláha
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ                                   

Tel.: +421 31 775 2510
E-mail: sgr@duslo.sk

JUDr. Silvia Karásiková
personálna riaditeľka

Tel.:  +421 31 775 4116
E-mail: silvia.karasikova@duslo.sk

Ing. Kvetoslava Trenčianska
finančná riaditeľka

Tel.: +421 31 775 2570
E-mail: kvetoslava.trencianska@duslo.sk

Ing. Roman Protuš
technický riaditeľ

Tel.:  +421 31 775 2757
E-mail: roman.protus@duslo.sk

Ing. Róbert Matula
riaditeľ  úseku nákupu a logistiky

Tel.:  +421 31 775 3160
E-mail: robert.matula@duslo.sk

Ing. Ondrej Marko
obchodný riaditeľ

Tel.: +421 31 775 3271
E-mail: ondrej.marko@duslo.sk 

Ing. Marek Kurňava
riaditeľ úseku energetiky

Tel.: +421 31 775 4138
E-mail: marek.kurnava@duslo.sk 

Ing. Tibor Šereš
výrobný riaditeľ anorganika

Tel.: +421 31 775 4474
E-mail: tibor.seres@duslo.sk

Ing. Pavel Bíro
výrobný riaditeľ organika

Tel.:  +421 31 775 4392
E-mail: pavel.biro@duslo.sk