thumb

Multisport karta

Testovaciu Multisport kartu obdrží pri nástupe do zamestnania každý nový zamestnanec. Karta mu je poskytnutá bezplatne, platí jeden mesiac.

Ak má zamestnanec záujem o používanie Multisport karty aj naďalej, požiada zamestnávateľa o zabezpečenie novej karty. V tom prípade za kartu platí 15 eur mesačne, zamestnávateľ mu prispieva rovnakou sumou. 

Zamestnanec môže požiadať aj o Multisport kartu pre manželku / manžela a deti zamestnanca - tieto karty v plnej výške hradí zamestnanec.


 

Fotogaléria