Obnoviteľné zdroje energie - časť inštalácia fotovoltických systémov na strechách budov- realizácia

Číslo výberového konania

33/6239/2024


Fáza

RFQ #1


Stav

Prebieha podávanie ponúk


Publikované

23. 04. 2024


Podávanie prihlášok do

31. 05. 2024


Popis

Vypracovať cenovú ponuku na základe výzvy a jeho príloh. Do požadovaných dokumentov nákupného systému Promitea je nutné vložiť CENOVÚ PONUKU a prílohy P14 a P15. Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Lengyel tel: +421 911 405 234 e-mail: ladislav.lengyel@duslo.sk Zákazka bude čiastočne financovaná z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR v rozsahu nenávratného finančného príspevku pre náklady definované ako oprávnené výdavky.