Ekologické služby

Oznam:

 

Duslo, a. s. Vám ponúka ekologické služby vlastnej spaľovne a čistiarne odpadových vôd.
Viac informácií nájdete na spalovna.duslo.sk

Podmienky preberania odpadov do Spaľovne odpadov a do ČOV