Ekologické služby

Oznam:

 

Súhlas na prepravu odpadov do ČOV Šaľa

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov na ČOV Bratislava

 

Duslo, a. s. Vám ponúka ekologické služby vlastnej spaľovne a čistiarne odpadových vôd.
Viac informácií nájdete na spalovna.duslo.sk

Duslo, a. s. je držiteľom nasledovných súhlasov:
súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia (Spaľovňa odpadov)
súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia (Spaľovňa odpadov) - predĺženie platnosti súhlasu
súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia (ČOV)
súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia (ČOV) - predĺženie platnosti súhlasu
súhlas na prepravu nebezpečných odpadov do Spaľovne odpadov
súhlas na prepravu nebezpečných odpadov do Spaľovne odpadov - predĺženie platnosti súhlasu
súhlas na prepravu nebezpečných odpadov do ČOV

Podmienky preberania odpadov do Spaľovne odpadov a do ČOV